top of page

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op informatie die we verzamelen wanneer u www.rootitplatform.com en andere websites, (mobiele) applicaties of services gebruikt die een link naar dit privacybeleid plaatsen (gezamenlijk de Service). Dit privacybeleid beschrijft waarom en hoe Rootit BV, Bagattenstraat 157 9000 Gent, België, BTW BE0735.515.861 (“Rootit”, “Rootit Platform”, “wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt en verstrekt informatie over de rechten van individuen. Het is van toepassing op persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, zowel door individuen zelf als door anderen. We kunnen persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt gebruiken voor elk van de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring of zoals anders vermeld op het moment van verzamelen.
Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon. 
Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, gaat u akkoord met het gebruik door Rootit van dergelijke gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 

Hoe we uw gegevens verzamelen

Rootit kan via haar Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief maar niet beperkt tot het contactformulier, nieuwsbriefformulier en cookies:

 • Informatie over computer of mobiel apparaat, bezoeken en gebruik van de Website, inclusief IP-adres, besturingssysteem, browsertype en geografische locatie;

 • Alle andere informatie die u op welke manier dan ook wilt verstrekken.

Voor meer informatie over cookies verwijzen wij naar ons Cookiebeleid .

Rootit kan volgende Persoonsgegevens van zakelijke contacten van haar leveranciers, klanten, prospects, etc. verwerken:

 • Persoonlijke contactgegevens die aan ons worden verstrekt, zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel nummer.

​​

Waarvoor gebruiken we gegevens?

Rootit kan Persoonsgegevens verwerken voor eigen doeleinden, waaronder:

 • Een goede technische werking en personalisatie van de Website;

 • Beheer van verzoeken om informatie;

 • Het uitvoeren van statistisch onderzoek en analyses;

 • Contact met u opnemen voor feedback over uw gebruik van onze diensten of onze website;

 • Levering van Rootit-diensten, inclusief maar niet beperkt tot facturering, klantrelatiebeheer;

 • Het afhandelen van sollicitaties;

 • Het verzenden van een nieuwsbrief en/of advertentie, of anderszins contact over producten of informatie waarvan wij denken dat deze u interesseren.

Gegevensbeveiliging, nauwkeurigheid en retentie

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en/of tegen onopzettelijk verlies, wijziging, openbaarmaking of toegang, dan wel onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of beschadiging daarvan .
We bewaren de door ons verwerkte persoonsgegevens zo lang als nodig wordt geacht voor het doel waarvoor ze zijn verzameld (inclusief zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving).  
Bij afwezigheid van specifieke wettelijke, regelgevende of contractuele vereisten, is onze basisbewaarperiode voor gegevens en ander schriftelijk bewijsmateriaal dat is gecreëerd bij het verlenen van diensten 2 jaar.

Gegevensontvangers en internationale gegevensoverdracht

Persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld, kunnen van tijd tot tijd worden overgedragen aan onze externe dienstverleners, die we gebruiken om ons te helpen bij het runnen van ons bedrijf. Deze dienstverleners bevinden zich over de hele wereld en als gevolg daarvan kunnen persoonlijke gegevens worden overgedragen buiten de landen waar wij en onze klanten zich bevinden. Dit geldt ook voor landen buiten de Europese Unie ("EU") en naar landen die geen wetten hebben die specifieke bescherming bieden voor persoonsgegevens. 
Wanneer we persoonsgegevens buiten de EU overdragen naar een land dat door de Europese Commissie niet wordt aangemerkt als een land dat een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt, vindt de doorgifte plaats onder een overeenkomst die de EU-vereisten voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU dekt , zoals de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. De door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen zijn hier beschikbaar.
Deze externe dienstverleners mogen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken of openbaar maken, behalve als dit nodig is om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten.


Persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, kunnen worden overgedragen aan:

 • Externe organisaties die applicaties/functionaliteit, gegevensverwerking of IT-diensten aan ons leveren. We gebruiken derden om ons te ondersteunen bij het leveren van onze diensten en om te helpen bij het leveren, uitvoeren en beheren van onze interne IT-systemen. Bijvoorbeeld aanbieders van informatietechnologie, cloudgebaseerde software-as-a-serviceproviders, identiteitsbeheer, websitehosting en -beheer, gegevensanalyse, gegevensback-up, beveiliging en opslagdiensten. De servers die die cloudinfrastructuur aandrijven en faciliteren, bevinden zich in beveiligde datacenters over de hele wereld, en persoonlijke gegevens kunnen in elk van hen worden opgeslagen;

 • Externe organisaties die ons anderszins helpen bij het leveren van goederen, diensten of informatie;

 • Accountants en andere professionele adviseurs;

 • Wetshandhavings- of andere overheids- en regelgevende instanties of aan andere derden zoals vereist door en in overeenstemming met toepasselijke wet- of regelgeving. Af en toe kunnen we verzoeken ontvangen van derden die bevoegd zijn om openbaarmaking van persoonlijke gegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld om te controleren of we de toepasselijke wet- en regelgeving naleven, om een vermeend misdrijf te onderzoeken, om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. We zullen alleen verzoeken om persoonlijke gegevens inwilligen als we dit mogen doen in overeenstemming met de toepasselijke wet- of regelgeving.

​​

Daarnaast kunnen we informatie over u vrijgeven:

Daarnaast kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken of overdragen in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing of andere overdracht of vervreemding van ons bedrijf of een deel ervan.

Uw rechten

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Verder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te vragen.
Als u van mening bent dat uw gegevensbeschermingsrechten zijn geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

We kunnen wijzigingen aanbrengen in dit beleid

We erkennen dat transparantie een voortdurende verantwoordelijkheid is, dus we zullen deze privacyverklaring regelmatig herzien.
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 december 2018.

Contact

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft over het beleid omtrent de verwerking van Persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@rootitplatform.com of via ons contactformulier .

bottom of page